Genetik Test Paneli

 
DNA Gentesti - Bizi Arayın
 
 

 • DNA Testleri (Babalık Testi & Annelik Testi & Kardeşlik Testi ve Diğer DNA Testleri)
 • Moleküler Genetik Testler
 • Yeni Nesil DNA Dizileme (Next-Generation Sequencing, NGS)
 • Tüm Ekzom Dizileme (WES)
 • WES-Whole Exome Sequencing
 • Sitogenetik Testler- Kromozom Analizleri (Konvansiyonel Yöntem ile)
 • Prenatal (doğum öncesi) Tanı
 • Moleküler Sitogenetik (Array CGH)
 • Moleküler Sitogenetik (FISH)
 • NIPT (Noninvaziv Prenatal Tanı)
 • Preimplantasyon Genetik Tanı (Embriyoda Genetik Tanı)
 • Tek Gen Hastalıkları ve PGT
 • Preimplantasyon HLA Tiplemesi
 • PGT Array CGH
 • PGT FISH Translokasyon
 • PGS FISH Anöploidi Tarama
 • Hematoloji Onkoloji Genetik
 • Kanser Genetiği
 • Kardiyovasküler Risk Paneli
 • İnfertilite Paneli – Kadın&Erkek
 • Farmakogenetik
 • Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar (CYBE)
 • Moleküler Mikrobiyoloji

 
DNA Gentesti - Bizi Arayın
Online Randevu Talebi